Slide background

Er vision

Vår expertis

Erfarenhet

Kompetens

Engagemang

Nytänkande

Kvalitet

Slide background

”UDK har förtjänstfullt lett projektet
och Infor M3 har ett system som
definitivt motsvarat våra krav”

Rickard Lundström
CFO, Rototilt Group

Läs våra Success Stories

Slide background

"Sedan anpassningen infördes har vi sparat
pengar, tid och förbättrat arbetsmiljön"

Hans Thornéus
Förvaltningsledare Ekonomi
Finance-Accounting, LKAB

Läs våra Success Stories

Våra kunder har en enklare vardag

Våra kunder sparar tid. De kan ge bra service i sin tur, kvalitetssäkrar sina verksamheter och skapar en god arbetsmiljö för sina medarbetare
– samtidigt som de sparar pengar. Sedan 1987 har vi arbetat för att underlätta vardagen för våra kunder och sett till att de kan lita på vår expertis: vår erfarenhet gör oss till experter och till en trygg samarbetspartner. Genom oss får du koll på all den information och den IT som ni hanterar inom er verksamhet. Vi levererar kompletta IT-lösningar.